Annuleringsvoorwaarden activiteiten en evenementen

 

Voor deelname aan evenementen die (mede) worden georganiseerd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. Annulering door deelnemer aan het evenement
 2. De deelnemer kan afzien van deelname van het evenement waarvoor hij/zij zich reeds had opgegeven. Dit dient hij/zij te laten weten door het sturen van een email aan info@morechi.nl, eventueel met opgaaf van reden van afzegging. Opzegging dient te zijn bevestigd door More Chi Martial Arts.
 3. Bij het niet tijdig betalen van het deelnamegeld (indien hiervoor een deadline is aangegeven), wordt dit beschouwd als een annulering en zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
 • Bij annulering van de deelname tot twee maanden voor aanvang van het evenement wordt 75% van de totale betaalde deelnamekosten gerestitueerd.
 • Bij annulering van deelname tussen 2 maanden tot 1 maand voor aanvang van het evenement wordt 50% van de kosten gerestitueerd.
 • Bij deelname korter van 1 maand voor aanvang van het evenement zijn 100% van de kosten verschuldigd en wordt er niet gerestitueerd.
 • Deelnemers die tijdens het evenement niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale kosten van het evenement verschuldigd. Uitzondering hierop is alleen mogelijk indien inschrijving voor een gedeelte van de duur van het evenement mogelijk is.
 • Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.
 • Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig het evenement te onderbreken, blijven de kosten voor de gehele periode verschuldigd.

 

Annulering van het evenement door de organisator

More Chi Martial Arts kan besluiten bij onvoldoende deelname of door omstandigheden van overmacht het evenement af te gelasten.

 • Annuleren door More Chi Martial Arts in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
 • More Chi Martial Arts behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag, de geldende regels in de dojo, en/of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor het evenement.

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier voor een activiteit of evenement wordt ervan uitgegaan dat deelnemer of ouder/voogd deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.