Lidmaatschap bonden

More Chi Martial Arts is als school aangesloten bij meerdere bonden. Door dit lidmaatschap wordt de kwaliteit van de trainingen gegarandeerd, bijvoorbeeld doordat de examens voor de Dan-graden (zwarte band en hoger), worden afgenomen door een examencommissie van de bond van de betreffende stijl. Daarnaast wordt de betreffende stijl zelf gewaarborgd in het lidmaatschap van een bond, en wordt hierdoor bijgedragen aan het voortbestaan van de stijl.

De bonden die een bepaalde stijl vertegenwoordigen zijn op zich ook weer lid van een Associatie of Federatie van Bonden, die als zodanig weer lid is van het NOC-NSF. Hieronder volgt een korte omschrijving van de verschillende bonden en federaties waaraan onze school is gelieerd, met in een organigram de visuele weergave van de plek van onze school in het geheel.