Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenspersoon voor More Chi Martial Arts is Marc Rouppe van der Voort. Marc is sinds 2018 lid en heeft vanuit zijn werk in het St. Antonius Ziekenhuis ervaren hoe belangrijk de rol van een vertrouwenspersonen kan zijn. Die ervaring zet Marc graag in voor het behouden van een veilige sfeer en omgang bij More Chi Martial Arts.
Wat doet een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon bespreekt je probleem in een vertrouwelijke sfeer met jou. Hij zal luisteren, adviseren en samen verkennen hoe het probleem opgelost kan worden. Onder alle omstandigheden wordt je verhaal vertrouwelijk behandeld en hij onderneemt alleen actie als jij ermee instemt. Hij kan je ook begeleiden in het voeren van gesprekken met de persoon waardoor jij je niet meer veilig voelt of je helpen om het probleem kenbaar te maken bij de landelijke Kempo Bond. De vertrouwenspersoon is geen mediator, maar is er als ondersteuning voor jou. Het vertrekpunt is altijd jouw gevoelens, het feit dat jij je geïntimideerd voelt, op welke wijze dan ook. De vertrouwenspersoon zal áltijd jouw belangen behartigen.

Je kunt mij bereiken door een mail te sturen naar: vcp@morechi.nl